FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁOSZENIA
This field is mandatory.
This field is mandatory.

miniGhAR.3 - PODSTAWOWE INFORMACJE

Zapraszamy na 3 edycję kursu kulinarnego dla druhen i druhów zajmujących się kwatermistrzostwem i gotowaniem na obozach i koloniach.

Terminy.
- cykl weekendowy – 1 dzień na 8 godzin (sobota 16 czerwca w g.8-14)
- cykl popołudniowy – 2 dni po 4 godziny (wtorek 19 czerwca / środa 20 czerwca w g.17-21).

Zasady uczestnictwa.
- liczba miejsc – 14 na każdy cykl (minimum 6 zgłoszeń)
- uczestnikami mogą być instruktorki i instruktorzy oraz pełnoletni harcerki i harcerze starsi (możliwe są inne uzgodnienia)
- możliwe jest zgłoszenie 1 osoby przez środowisko organizujące obóz/kolonię w 2018 roku
- koszt uczestnictwa – bezpłatnie
- zgłoszenie: poprzez formularz
- nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 6 czerwca 2018 roku, godz. 23.59
- kwalifikacja nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń.

Cel warsztatów.
Podstawowym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami organizacji i praktycznej realizacji żywienia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej posiłków oraz zdobycie wiedzy nt. planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, dobrze zbilansowanych posiłków.
Ważnym elementem będzie także poznanie sposobów prowadzenia kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działaniami związanymi realizacją zasad GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Każdy warsztat zakończony będzie wspólną konsumpcją przygotowanych posiłków i potraw.

UWAGA!!!
Każdy kto się zgłosi otrzyma na podany w formularzu adres mailowy potwierdzenie i zaproszenie.
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń kurs może zostać odwołany.